Wednesday, April 6, 2011

Bukken og havnesekken


Vi arbeidet idealistisk og målbevisst i ti år for å frigjøre Oslos sjøside fra Oslo Havnevesens brutale og ubegrunnede containerhavnplaner sentralt i byen. Vår kamp mot “bukken og havnesekken” startet med en visjon for en kanalby på Filipstad. Vi ønsket nye kvaliteter for Oslos innbyggere. Vårt materiale la grunnlaget for et helt nytt syn på forvaltningen av hovedstadens sjøfront. Desverre har kapitalkreftene forkludret drømmen om en vakker sjøside til glede for byens befolkning. Dette ynkelige forslaget om et signalhotellbygg á la Dubai på Filipstad får meg til å spørre: Hvor liten skal man være for ønske å være så stor?

Tuesday, August 24, 2010

Det var dramatisk for sørlandsbyen Lillesand

Men Fylkesmannen i Aust-Agder satte foten ned for utbygging av Flørenes. skjærgårdsmarka mellom Lillesand og havet

Les mer

Monday, May 3, 2010

How buildings learn

Stewart Brand ble først kjent for å utgi "Whole Earth Catalog", alternativkulturens "Hakkespettbok".
Idag er han en av USA viktigste miljøforkjempere.

Her er hans TV-serie om arkitektur. Hva skjer med bygninger etter at de er ferdigbygd?

Skrekkelige eksempler er det nok av, men også positive meldinger. Bl.a. om mennesker som skaper sine egne hus.

Six part, 3 hour BBC series by Stewart Brand based on his book of the same name...

1. How Buildings Learn - Stewart Brand - 1 of 6 - “Flow”
http://video.google.com/videoplay?docid=8639555925486210852#

2. How Buildings Learn - Stewart Brand - 2 of 6 - “The Low Road”
http://video.google.com/videoplay?docid=5088653796598486022#

3. How Buildings Learn - Stewart Brand - 3 of 6 - “Built for Change”
http://video.google.com/videoplay?docid=6141960341438553915#

4. How Buildings Learn - Stewart Brand - 4 of 6 - “Unreal Estate”
http://video.google.com/videoplay?docid=-8761299882173964035#

5. How Buildings Learn - Stewart Brand - 5 of 6 - “The Romance of Maintenance”
http://video.google.com/videoplay?docid=5407846553590755822#

6. How Buildings Learn - Stewart Brand - 6 of 6 - “Shearing Layers”
http://video.google.com/videoplay?docid=2283224496826631552#